خدمات جوشکاری فورجینگ

فوریه 1, 2023

اجرای جوش سر به سر میلگرد

اجرای جوش سر به سر میلگرد اجرای جوش سر به سر میلگرد به کمک دستگاه فشار گازی با استفاده از کپسول گاز اکسیژن استیلن می باشد […]
ژانویه 2, 2023

روش اجرای جوش فورجینگ

روش اجرای جوش فورجینگ روش اجرای جوش فورجینگ، یکی از روش های اتصال دو میلگرد به هم می باشد که بسیار متداول است. روش اجرای جوش […]
ژانویه 2, 2023

اجرای جوشکاری فورجینگ

اجرای جوشکاری فورجینگ اجرای جوشکاری فورجینگ، به دو صورت تمام اتوماتیک یا دستی انجام می گیرد. این روش جوشکاری که به نام جوش سر به سر […]
ژانویه 2, 2023

اتصال میلگرد با سیستم کنترل از راه دور

اتصال میلگرد با سیستم کنترل از راه دور دستگاه فورجینگ اسکای بوش آلمان با روش اتصال میلگرد با سیستم کنترل از راه دور، انقلابی در جوش […]