ژانویه 2, 2023

اتصال میلگرد با سیستم کنترل از راه دور

اتصال میلگرد با سیستم کنترل از راه دور دستگاه فورجینگ اسکای بوش آلمان با روش اتصال میلگرد با سیستم کنترل از راه دور، انقلابی در جوش […]