فوریه 1, 2023

جوش سر به سر میلگرد ارزان

جوش سر به سر میلگرد ارزان جوش سر به سر میلگرد در این مجموعه توسط تکنسین های باتجربه و ماهر و به صورت ارزان و مقرون […]
فوریه 1, 2023

اجرای جوش سر به سر میلگرد

اجرای جوش سر به سر میلگرد اجرای جوش سر به سر میلگرد به کمک دستگاه فشار گازی با استفاده از کپسول گاز اکسیژن استیلن می باشد […]
ژانویه 2, 2023

جوش سر به سر میلگرد

جوش سر به سر میلگرد جوش سر به سر میلگرد، که به روش فورجینگ نیز معروف می باشد، شامل اتصال سر به سر دو میلگرد به […]