ژانویه 2, 2023

 جوش فورجینگ سر به سر میلگرد

 جوش فورجینگ سر به سر میلگرد جوش فورجینگ روشی متداول است که در اتصال سر به سر میلگرد در بسیاری از پروژه های ساختمانی به کار […]
ژانویه 2, 2023

جوش فورجینگ

جوش فورجینگ جوش فورجینگ ، روشی برای اتصال میلگردهای فولادی به یکدیگر با روش فشاری گازی می باشد که در تسلیح بتن به کار می روند […]