ژانویه 2, 2023

جوش میلگرد فونداسیون

جوش میلگرد فونداسیون جوش میلگرد فونداسیون، در جهت تسلیح و مقاوم سازی بتن انجام می گیرد. میلگرد در ساختار فونداسیون، مانند وجود اسکلت در بدن می […]