فوریه 1, 2023

دستگاه جوش فورجینگ میلگرد

دستگاه جوش فورجینگ میلگرد دستگاه جوش فورجینگ میلگرد، دستگاهی است که با ایجاد فشار گازی، دو سر میلگرد را به یکدیگر جوش می دهد. این محصول […]
ژانویه 2, 2023

دستگاه جوش فورجینگ

دستگاه جوش فورجینگ دستگاه جوش فورجینگ، دستگاهی است که عمل جوش سر به سر دو میلگرد توسط آن انجام می گیرد. عمل فورجینگ که شامل سه […]