فوریه 1, 2023

دستگاه جوش فورجینگ میلگرد

دستگاه جوش فورجینگ میلگرد دستگاه جوش فورجینگ میلگرد، دستگاهی است که با ایجاد فشار گازی، دو سر میلگرد را به یکدیگر جوش می دهد. این محصول […]