ژانویه 2, 2023

فورجینگ میلگرد تمام اتوماتیک

فورجینگ میلگرد تمام اتوماتیک فورجینگ میلگرد تمام اتوماتیک، توسط دستگاه هایی بر روی دو سر میلگرد انجام می گیرد. در این دستگاه ها برش دو سر […]