ژانویه 2, 2023

اجرای جوشکاری فورجینگ

اجرای جوشکاری فورجینگ اجرای جوشکاری فورجینگ، به دو صورت تمام اتوماتیک یا دستی انجام می گیرد. این روش جوشکاری که به نام جوش سر به سر […]