ژانویه 2, 2023

جوشکاری گازی میلگرد تحت فشار

جوشکاری گازی میلگرد تحت فشار در روش جوش فورجینگ یا جوش سر به سر میلگرد، جوشکاری گازی میلگرد تحت فشار انجام می گیرد. گازی که در […]