ژانویه 2, 2023

دستگاه جوش فورجینگ

دستگاه جوش فورجینگ دستگاه جوش فورجینگ، دستگاهی است که عمل جوش سر به سر دو میلگرد توسط آن انجام می گیرد. عمل فورجینگ که شامل سه […]